Input:

81/1949 Sb., Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 81/1949 Sb., Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. března 1949
o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24, odst. 1 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
§ 1.
Působnost, kterou mají podle § 1, odst. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pražské orgány lidové správy, rozděluje se mezi ústřední národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory podle dalších ustanovení.
§ 2.
(1) Ústřední národní výbor vykonává na území hlavního města Prahy všechny úkoly lidové správy, které jinak náležejí do působnosti krajského národního výboru.
(2) Obvodní národní výbory vykonávají ve svých obvodech úkoly lidové správy, které jinak náležejí