Input:

80/1947 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Libérií Garance

č. 80/1947 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Libérií
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. května 1947
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Libérií, sjednaná v Paříži dne 21.