Input:

80/1946 Sb., Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona Garance

č. 80/1946 Sb., Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu
dozoru podle opiového zákona.
Podle § 1, odst. 1 opiového zákona ze dne 27. ledna 1938, č. 29 Sb., vyhlašuji v dohodě s ministrem průmyslu, ministrem