Input:

79/1951 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků Garance

č. 79/1951 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. října 1951
o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Vydávají se mince československé měny po 20 h z hliníku. Z kilogramu kovu se razí 2.000 kusů. Průměr mince je 16 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů 4/100 ve váze.
(2) Na líci dvacetníku je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce s malou ozdobou jako