Input:

79/1947 Sb., Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží Garance

č. 79/1947 Sb., Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. května 1947
o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.
Dohoda mezi vládou republiky