Input:

78/1950 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 Garance

č. 78/1950 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. června 1950
o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950.
Podle § 3 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech