Input:

78/1949 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci, platné do 3.8.1950 Archiv

č. 78/1949 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci, platné do 3.8.1950
[zrušeno č. 92/1950 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 1. března 1949
o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně