Input:

78/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva Archiv

č. 78/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
jím se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
„Státně uznávanými svátky jsou: Nový rok (1. leden), Sv. tří králů (6. leden), Velký pátek, pondělí velikonoční, Nanebevstoupení Páně, pondělí svatodušní, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla (29. červen), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen), Všech Svatých (1. listopad), Neposkvrněného Počet Panny Marie (8. prosinec), Hod Boží vánoční (25. prosinec) a druhý svátek vánoční (26. prosinec)“.
2. § 3, odst. 3, věta první zní:
„Po dobu, kdy toho vyžadují hospodářské zájmy státu a jejíž konec stanoví vláda nařízením, neplatí ustanovení o nedělích pro tyto státně uznané svátky a památné dny republiky Československé, připadnou-li na všední den: Sv. tří králů, Velký pátek, Nanebevstoupení Páně,