Input:

77/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem Garance

č. 77/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. května 1947,
jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 17, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 5. března 1947, č. 47 Sb., o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy):
§ 1
Součástmi služebních příjmů, jejichž 75 % se při exekuci na služební příjem veřejných zaměstnanců považuje - vedle 75 % služebního platu (platu jemu odpovídajícího) bez výchovného - za pracovní příjem (§ 2 zákona o exekuci na platy), jsou:
1. u vojenských a četnických gážistů, příslušníků finanční stráže a příslušníků sboru uniformované vězeňské stráže
a) vojenský a četnický přídavek podle čl. III, § 1 zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb., jímž se prozatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů,
b) platový přídavek vojenských gážistů podle čl. III, § 2 téhož zákona,
c) platový přídavek podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům,
d) zvláštní přídavek podle § 1, odst. 1, písm. a) a b) zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů,
e) přídavek gážistů finanční stráže podle čl. III odst. 2 vládního nařízení ze dne 26. dubna 1946, č. 119 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže,
f) přídavek gážistů sboru uniformované vězeňské stráže podle § 37, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. prosince 1946, č. 3 Sb., z roku 1947, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže;
2. u ostatních státních