Input:

74/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 74/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 133/1970 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizují nová ministerstva.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Z ministerstva těžkého průmyslu se zřizují
ministerstvo paliv a energetiky,
ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů,
ministerstvo chemického průmyslu,
ministerstvo těžkého strojírenství a
ministerstvo všeobecného strojírenství.
(2) Tato ministerstva plní ve svém oboru dosavadní úkoly ministerstva těžkého průmyslu a úkoly, které dosud vykonávalo v těchto oborech pověřenectvo průmyslu.
§ 2.
(1) Zřizuje se ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.
(2) Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu plní v oboru lesního hospodářství dosavadní úkoly ministerstva zemědělství a v oboru dřevařské a papírenské výroby dosavadní úkoly ministerstva lehkého průmyslu.
§ 3.
Z ministerstva práce a sociální péče se zřizuje ministerstvo pracovních