Input:

73/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 73/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů, platné do 31.3.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. prosince 1956,
kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Působnost úřadoven ochrany mládeže v oboru ministerstva spravedlnosti, spočívající zejména ve vykonávání hromadného poručenství a opatrovnictví, ve zvláštní ochraně dětí, které nejsou v péči rodičů, a v činnosti poradní a pomocné, se přenáší s výjimkou uvedenou v § 3 na výkonné orgány okresních národních výborů.
§ 2.
Přímý dozor nad