Input:

73/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 73/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 94/1963 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. prosince 1956,
kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Působnost úřadoven ochrany mládeže v oboru ministerstva spravedlnosti, spočívající zejména ve vykonávání hromadného poručenství a opatrovnictví, ve zvláštní ochraně dětí, které nejsou v péči rodičů, a v činnosti poradní a pomocné, se přenáší s výjimkou uvedenou v § 3 na výkonné orgány okresních národních výborů.
§ 2.