Input:

73/1946 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs Garance

č. 73/1946 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17. dubna 1946
o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Drobné mince československé měny po 1 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 222 kusy korun. Průměr korunové mince jest 21 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci korunové mince jest malý státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.
(3) Na rubu korunové mince jest obraz klečící