Input:

72/1957 Sb., Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948 Garance

č. 72/1957 Sb., Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. října 1957
o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948.
Mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou byl ve Varšavě dne 30. září 1955 sjednán Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou