Input:

72/1948 Sb., Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film", platné do 31.12.1956 Archiv

č. 72/1948 Sb., Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film", platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 4/1957 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. dubna 1948,
o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 11. srpna 1945, č. 50 Sb., o opatřeních v oblasti filmu a podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
Pro státní podnikání v oblasti filmu, které je uvedeno v § 1 odst. 1 a 2 dekretu č. 50/1945 Sb. a které bylo až dosud provozováno státem pod označením „Československá filmová společnost“ a „Slovenská filmová spoločnost“, zřizuje se podnik „Československý státní film“. Tento podnik se prohlašuje za podnik, spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.
§ 2.
Vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisu je měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. V ustanovení § 1 se ve výčtu podniků spravovaných podle zásad