Input:

70/1957 Sb., Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 70/1957 Sb., Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa, platné do 31.8.1961
[zrušeno č. 86/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Institut společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa, zřízený usnesením