Input:

70/1951 Sb., Nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně, platné do 26.8.1991 Archiv

č. 70/1951 Sb., Nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně, platné do 26.8.1991
[zrušeno č. 333/1991 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 14. července 1951
o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 8 zákona ze dne 11. července 1951, č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic:
§ 1.
Příslušník Pohraniční stráže použije při výkonu své pravomoci zbraně, zachovávaje potřebnou opatrnost:
a) proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly nebo se po území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranice a na