Input:

70/1947 Sb., Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 Garance

č. 70/1947 Sb., Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. května 1947
o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.
Podle § 2 nařízení ze dne 28. března 1854, č. 70 ř. z., o zavedení kolkových známek jako změněném způsobu vybírání kolku z právních jednání, listin, písemností a úředních úkonů, a podle § 17 popl. pravidel vyhlašuji:
§ 1
Pro celé území republiky Československé vydávají se jednotné kolkové známky v hodnotách 10 a 50 haléřů a 1,- Kčs, 2,- Kčs, 3,- Kčs, 5,- Kčs, 8,- Kčs, 10,- Kčs, 12,- Kčs, 20,- Kčs, 30,- Kčs, 50,- Kčs, 100,- Kčs a 200,- Kčs.
§ 2
Nové kolkové známky podle § 1 se shodují rozměry, úpravou a kresbou vrchního a spodního tisku s kolkovými známkami vydanými podle vyhlášky ministra financí ze dne 13. dubna 1938, č. 83 Sb., o vydání nových kolkových známek, liší se však od nich textem potud, že označení „KOLEK“ je nahrazeno na nových známkách slovy „KOLKOVÁ ZNÁMKA“ a místo označení „Kč“ a „HALÉŘŮ“ je použito měnových zkratek „Kčs“ a „h“. Typografická úprava nového textu se nemění. Barva vrchního tisku