Input:

7/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních Garance

č. 7/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. ledna 1947,
jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:
§ 1.
(1) Nařízení všech členů vlády ze dne 17. května 1943, č. 182 Sb., kterým se stanoví sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, a vládní nařízení ze dne 21. prosince 1940, č. 360 Sl. z., kterým se určuje sazebník dávek za úřední úkony ve věcech správních, ve znění předpisů toto nařízení měnících a doplňujících, nahrazují se tak, jak je uvedeno v dalších odstavcích.
(2) Dávky za úřední úkony ve věcech správních se vybírají za udělení oprávnění, za poskytnutí výhod a za jiné úřední úkony podle těchto sazebníků:
A. Všeobecný sazebník.
B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy.
C. Sazebník pro obor veřejných rejstříků, záznamů a patentního práva.
D. Sazebník pro obor společností a pojišťoven.
E. Sazebník pro obor živností a obchodu.
F. Sazebník pro obor zahraničního obchodu.
G. Sazebník pro obor měny a peněžnictví.
H. Sazebník pro obor věcí vodních a plavebních.
Ch. Sazebník pro obor věcí horních.
I. Sazebník pro obor věcí stavebních a techniky.
J. Sazebník pro obor