Input:

69/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy Garance

č. 69/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 8. září 1945
o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou