Input:

67/1949 Sb., Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků Garance

č. 67/1949 Sb., Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o promlčení trestnosti měnových přestupků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Ustanovení § 23, odst. 6 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se mění a zní:
„Trestnost přestupků uvedených v odstavcích 1 až 4