Input:

65/1945 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku Garance

č. 65/1945 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA NÁRODNÍ OBRANY
ze dne 11. srpna 1945
o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
(1) Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.,pro brance odvedené v roce 1945 jako termín pro nastoupení

do presenční služby,
do