Input:

64/1946 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek Garance

č. 64/1946 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. března 1946,
kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek.
Podle § 2, odst. 3 a 6 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji v dohodě s ministrem pošt a pro Slovensko také v dohodě s