Input:

64/1945 Sb., Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků Garance

č. 64/1945 Sb., Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra ochrany práce a sociální péče
ze dne 13. června 1945
o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků.
Podle čl. III, § 6, odst. 3 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1943, č. 1 z r. 1944 Sb., o úrazovém pojištění, nařizuje ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem zemědělství a Nejvyšším úřadem cenovým:
§ 1.
Zákon ze dne 28. prosince 1887, rak. ř. z. č. 1 z r. 1888, o úrazovém pojištění dělníků, ve znění upraveném posléze vládním nařízením č. 1/1944 Sb., nabývá pro zemědělské a lesní podniky v plném rozsahu účinnosti dnem 1. ledna 1945 a platí pro nároky na odškodnění, stal-li se odškodnitelný úraz po 31. prosinci 1944; přídavky na děti se však poskytnou také k důchodcům, které napadly nebo napadnou z úrazů před 1. lednem 1945.
§ 2.