Input:

63/1952 Sb., Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze, platné do 31.8.1959 Archiv

č. 63/1952 Sb., Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze, platné do 31.8.1959
[zrušeno č. 58/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. listopadu 1952.
o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých