Input:

63/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují Garance

č. 63/1946 Sb., Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. dubna 1946
o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:
§ 1.
Zřizuje se správní okres se sídlem okresního národního výboru v Novém Městě nad Metují. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu Nové Město nad