Input:

61/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963 Archiv

č. 61/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963
[zrušeno č. 25/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. srpna 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru