Input:

6/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost Garance

č. 6/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. ledna 1953,
kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Z ministerstva paliv a energetiky se zřizují
ministerstvo paliv a
ministerstvo energetiky.
§ 2.
Zřizuje se ministerstvo státních statků, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva zemědělství a pověřenectva zemědělství v oboru státních statků.
§ 3.
Zřizuje se ministerstvo stavebních hmot, které plní zejména dosavadní úkoly ministerstva stavebního průmyslu v oboru stavebních hmot.
§ 4.
Zrušuje se ministerstvo informací a osvěty.
§ 5.
(1) Z ministerstva školství, věd a umění se zřizují ministerstvo školství a osvěty a ministerstvo vysokých škol.
(2) Ministerstvo školství a osvěty plní v oboru školství dosavadní úkoly ministerstva školství, věd a umění s výjimkou působnosti v oboru vysokých škol a dosavadní úkoly ministerstva informací a osvěty na poli osvěty.
(3) Ministerstvo vysokých škol plní dosavadní úkoly ministerstva školství, věd a umění v oboru vysokých škol a vědy.
§ 6.
(1) Při vládě republiky Československé se zřizuje Státní výbor pro věci umění jako ústřední orgán státní správy v oboru umění.
(2) Státní výbor pro věci umění se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů. Předsedu jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády, náměstky předsedy a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda.
§ 7.
(1) Na Slovensku vykonává Státní výbor pro věci umění svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského výboru pro věci umění, který se zřizuje při sboru