Input:

58/1959 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol Garance

č. 58/1959 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. srpna 1959
o změnách v organizaci vysokých škol
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školského zákona): 46/1956 Sb.:
§ 1
(1) Na Českém vysokém učení technickém v Praze se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou zeměměřičskou ve fakultu inženýrského stavitelství a fakulta elektrotechnická s fakultou slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech ve fakultu elektrotechnickou se sídlem v Praze.
(2) Na České vysoké učení technickém v Praze se převádí z University Karlovy v Praze fakulta technické a jaderné fyziky.
§ 2
(1) Název Vysoké školy železniční v Praze se mění a zní: Vysoká škola dopravní v Praze.
(2) Na Vysoké škole dopravní v Praze se slučují fakulta stavební s fakultou dopravně technickou ve fakultu provozu a ekonomiky dopravy a fakulta strojní s fakultou elektrotechnickou ve fakultu strojní a elektrotechnickou.
§ 3
Na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze se mění název fakulty chemické technologie paliv a zní: fakulta technologie paliv a vody.
§ 4
(1) Na Vysokou školu zemědělskou v Praze se převádí z Českého vysokého učení technického v Praze fakulta lesnická; tato fakulta se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.
(2) Na Vysoké škole zemědělské v Praze se mění název fakulty ekonomické a zní: fakulta provozně ekonomická.
§ 5
Na vysokém učení technickém v Brně se fakulta energetická rozděluje na fakultu strojní a na fakultu elektrotechnickou.
§ 6
(1) Název Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně se mění a zní: Vysoká škola zemědělská v Brně.
(2) Na Vysoké školy zemědělské v Brně se zřizuje fakulta provozně ekonomická a fakulta agronomická se slučuje s fakultou zootechnickou ve fakultu agronomickou.
§ 7
Na Vysoké škole báňské v Ostravě se slučuje fakulta hornická s fakultou geologickou ve fakultu hornicko-geologickou, název fakulty hutní se mění a zní: fakulta hutnická; fakulta elektroinženýrská se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.
§ 8
Na Vysoké škole technické v Košicích se mění název fakulty těžkého strojírenství, fakulty báňské a fakulty hutní a zní: fakulta strojní, fakulta hornická a fakulta hutnická.
§ 9
Na Vysoké škole zemědělské v Nitře se zřizuje fakulta provozně ekonomická; fakulta agronomická se slučuje s fakultou zootechnickou ve fakultu agronomickou.
§ 10
(1) Na Universitě Karlově v Praze se slučují fakulta filosoficko-historická s fakultou filologickou ve fakultu filosofickou a fakulta biologická s fakultou geologicko-geografických věd ve fakultu přírodovědeckou.
(2) Na Universitu Karlovu v Praze se převádí z Vysoké školy pedagogické v Praze fakulta s názvem institut tělesné výchovy a sportu.
(3) Na Universitě Karlově v Praze se z pobočky fakulty všeobecného lékařství v Plzni zřizuje lékařská fakulta se sídlem v Plzni.
§ 11
Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1959/60.
§ 12
Na Vysoké škole ekonomické v Praze se zřizuje fakulta s názvem institut