Input:

58/1949 Sb., Garance

č. 58/1949 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. března 1949
o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
V úředním