Input:

58/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů Garance

č. 58/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1948,
kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 ř. z. z roku 1872, jímž byl stanoven nový řád o mírách a vahách, a podle zák. čl. V/1907, o mírách, jejich používání a dohledu na ně:
Čl. I.
Ustanovení § 14, odst. 4 věty druhé vládního nařízení ze dne 7. července 1933, č. 130 Sb., o úředním cejchování plynoměrů, se mění takto:
„V zemích České a