Input:

57/1954 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních Garance

č. 57/1954 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. prosince 1954
o Smlouvě mezi Československou republikou a lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních.
Mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou byla v Praze dne 13. dubna 1954 sjednána smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních.
Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 26. května 1954 a president republiky ji ratifikoval dne 23. října 1954. Ratifikační