Input:

57/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 57/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1953
[zrušeno č. 114/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. listopadu 1952,
kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Rozsah dodávkové povinnosti.
§ 1.
Dodávkovou povinnost podle zákona mají:
a) státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru (zemědělské závody národních podniků, zemědělské závody ve správě národních výborů, komunální zemědělské závody a pod.),
b) jednotná zemědělská družstva a jejich členové,
c) jednotlivě hospodařící rolníci,
d) ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 2.
(1) Dodávková povinnost se vztahuje na tyto zemědělské výrobky:
a) zrniny: obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, pohanka, proso, čirok zrnový, obilní směsi a rýže), jedlé luštěniny (hrách jedlý, čočka, jedlé fazole, směsi jedlých luštěnin), krmné luštěniny (krmný hrách, krmné fazole, peluška, vikev, lupina, koňský bob, cizrna a jejich směsi) a směsky (směsi obilovin s luštěninami);
b) olejniny: řepka, řepice, mák, slunečnice, lnička, soja, světlice a hořčice;
c) brambory;
d) technické plodiny: cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena), chmel, tabák, machorka, čirok metlový (sláma a semena) a koksagyz;
e) seno a sláma;
f) jetelová a travní semena všeho druhu pěstovaná na orné půdě;
g) zelenina: celer, cibule, česnek, kapusta, karotka a mrkev, kedlubny, květák, melouny, okurky salátovky, zeleninová paprika, petržel, rajská jablíčka, salát, špenát, zelí a jahody, dále zelený hrášek, fazolové lusky, okurky nakládačky a kořeninová paprika;
h) ovoce: jablka, hrušky, třešně,m višně, meruňky, broskve, švestky, mandle, ořechy, rybíz a angrešt;
ch) vinné hrozny;
i) léčivé a aromatické rostliny;
j) koření: majoránka, kmín, anýz, fenikl a koriandr;
k) maso: zejména jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata a jatečná drůbež;
l) mléko kravské;
m) vejce (slepičí);
n) ovčí vlna.
(2) Ministerstvo výkupu může rozšířit dodávkovou povinnost na ostatní zemědělské výrobky a vedlejší produkty zemědělského hospodaření, vyžadují-li to potřeby státního hospodaření s potravinami a surovinami.
ČÁST II.
Dodávková povinnost státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru.
§ 3.
(1) Státní statky jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům.
(2) Státní statky jsou povinny uzavřít s oprávněnými výkupci zemědělských výrobků hospodářské smlouvy podle zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, na dodávky zemědělských výrobků podle druhů a množství stanovených státním