Input:

57/1951 Sb., Nařízení, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol, platné do 30.12.1952 Archiv

č. 57/1951 Sb., Nařízení, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol, platné do 30.12.1952
[zrušeno č. 92/1952 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství, věd a umění
ze dne 13. července 1951,
kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol.
Ministr školství, věd a umění nařizuje v dohodě s ministry vnitra, financí a stavebního průmyslu podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Osobním úřadem zaměstnanců vysokých škol je s výjimkami stanovenými v odstavcích 2 a 3 rektorát; jejich služebním úřadem je děkanát.
(2) Ministerstvu školství, věd a umění přísluší:
a) přijímati zaměstnance v mimotarifních pracovních třídách a rozvazovati nebo zrušovati jejich pracovní poměr s výjimkou odborných asistentů,
b) dávati souhlas k přijímání ostatních učitelů.
(3) Ministerstvo školství, věd a umění může působnost