Input:

57/1949 Sb., Garance

č. 57/1949 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. března 1949
o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů.
V úředním slovenském znění vládního nařízení č. 12/1949 Sb. se opravují tyto tiskové chyby:
a) V §