Input:

57/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády, platné do 30.6.1960 Archiv

č. 57/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády, platné do 30.6.1960
[zrušeno č. 110/1960 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. srpna 1945
o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Plat předsedy vlády činí 120.000 K, plat náměstků předsedy vlády 100.000 K a plat ostatních členů vlády 80.000 K ročně.
§ 2.
Vedle platu mají členové vlády činovní přídavek 80.000 K ročně.
§ 3.
(1) Předseda vlády má representační přídavek 140.000 K, náměstkové předsedy vlády, ministři zahraničních věcí, zahraničního obchodu a informací 120.000 K a ostatní členové vlády 100.000 K ročně.
(2) Zastupuje-li státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí ministra zahraničních věcí nebo státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu ministra zahraničního obchodu po dobu delší jednoho měsíce, zvyšuje se jejich representační přídavek po dobu zastupování na částku odpovídající ročnímu representačnímu přídavku 120.000 K.
§ 4.
(1) Výplata služebního, odpočivných (zaopatřovacích) nebo funkčních příjmů z veřejnoprávního služebního poměru nebo z veřejné funkce se členům vlády po dobu výkonu vládní funkce zastavuje.
(2) Jinak nesmí členství ve vládě působiti členu vlády jakékoliv újmy pro jeho služební (zaměstnanecké) a platové