Input:

56/1951 Sb., Nařízení o plaveckých knížkách, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 56/1951 Sb., Nařízení o plaveckých knížkách, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 26/1964 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 4. července 1951
o plaveckých knížkách.
Ministr dopravy nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1.
(1) Každý člen posádky plavidel tuzemských provozovatelů vodní dopravy, které určí ministerstvo dopravy, je povinen mít při plavbách do ciziny, po případě v cizině plaveckou knížku.
(2) Plavecká knížka slouží osobě, pro niž byla vydána, jako průkaz o nalodění (o vykonaných plavbách). Do jaké míry plavecká knížka nahrazuje československému občanu, po případě jeho manželce a dětem mladším 15 let, které jsou zapsány v plavecké knížce a konají s ním společné cesty (plavby), při plavbě do ciziny nebo v cizině cestovní pas, stanoví zvláštní předpisy.
§ 2.
(1) Plavecké knížky vydává krajský národní výbor, v jehož obvodu je sídlo provozovatele.
(2) Vzor plavecké knížky stanoví ministerstvo