Input:

55/1954 Sb., Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu Garance

č. 55/1954 Sb., Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. října 1954
o chráněné oblasti Pražského hradu
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 44 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1.
Pražský hrad, sídlo presidenta republiky Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu. K zabezpečení jeho řádné správy a ochrany se vytváří chráněná oblast Pražského hradu.
§ 2.
Objekty chráněné oblasti spravuje kancelář presidenta republiky, která též na území chráněné oblasti vykonává veškerou správu v oboru státní památkové péče.
§ 3.
Vymezení chráněné oblasti provede rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy v dohodě s kanceláří