Input:

55/1949 Sb., Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí, platné do 30.12.1957 Archiv

č. 55/1949 Sb., Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí, platné do 30.12.1957
[zrušeno č. 82/1957 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva informací a osvěty
ze dne 28. února 1949
o koordinaci koncertních a artistických produkcí.
Podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. března 1948, č. 69 Sb., o hudební a artistické ústředně,