Input:

54/1957 Sb., Garance

č. 54/1957 Sb.,
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 22. října 1957
o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.
V § 22 odst. 2 poslední větě