Input:

54/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání Garance

č. 54/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
VYHLÁŠKA
ministra průmyslu
ze dne 31. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání.
Ministr průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné