Input:

52/1951 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 52/1951 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. července 1951
o dalších přesunech působnosti ve finanční správě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) Z působnosti ministerstva financí se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.
(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenášejí