Input:

52/1946 Sb., Zákon, kterým se prohlašuje dne 7. března za památný den, platné do 23.4.1951 Archiv

č. 52/1946 Sb., Zákon, kterým se prohlašuje dne 7. března za památný den, platné do 23.4.1951
[zrušeno č. 33/1951 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. března 1946,
kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto