Input:

51/1952 Sb., Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 51/1952 Sb., Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 20/1966 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. září 1952
o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:
§ 1.
(1) Stát poskytuje bezplatně preventivní a léčebnou péči těmto poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce:
a) invalidům, u nichž bylo stanoveno snížení výdělečné schopnosti alespoň na 45 %, a jejich rodinným příslušníkům, za něž se pokládají osoby uvedené v § 54 zákona o národním pojištění,
b) ve zvláště odůvodněných případech též ostatním poživatelům důchodů podle zákona č. 164/1946 Sb., pokud se nemohou začlenit do práce.
(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 se poskytuje