Input:

51/1945 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vracení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů Garance

č. 51/1945 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vracení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 25. srpna 1945
o lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního