Input:

50/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 Garance

č. 50/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 25. května 1950
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:
a) Dnem 25. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku: ex /97a/ tekuté a polotuhé směsi mastných a pryskyřičných kyselin; ex /300a/ 4 stavební desky ze sádry potažené papírem; ex /351a/1 dýhy i desky ze sklížených dýh z březového dřeva; ex /356a/1 cívky z březového dřeva;
b) dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení téže přílohy, která se týkají těchto položek