Input:

5/1950 Sb., Vyhláška o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění Garance

č. 5/1950 Sb., Vyhláška o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1950
o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
Úmluva mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění se závěrečným protokolem a s dodatkovým protokolem, podepsaná v Praze dne 1. dubna 1949, byla dne 8.