Input:

5/1946 Sb., Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946 Garance

č. 5/1946 Sb., Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 12. ledna 1946
o nástupních termínech v roce 1946.
Ministerstvo národní obrany, doplňujíc svoji vyhlášku ze dne 11. srpna 1945, č. 65 Sb., vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č.