Input:

49/1952 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952 Garance

č. 49/1952 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. září 1952
o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) K výchovnému nebo k příplatkům na děti vypláceným k důchodům z důchodového zabezpečení (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na něž příjemci mají nárok v prosinci 1952, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši rodinných přídavků.
(2) Zvláštní příspěvek se dále poskytne k důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1952, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 1500,- Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodců, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se jen ten příspěvek, který z nich je nejvyšší.
(3) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.
(4) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:
 
a)
k sirotčím důchodům a k sociálnímu důchodu sirotků
190,- Kčs;
b)
k důchodům rodičů a jiných pozůstalých kromě vdov a družek
300,- Kčs;
c)
k ostatním důchodům včetně důchodů vdov a družek
500,- Kčs.
§ 2.