Input:

R 47/1952 (tr.); Garance

č. 47/1952 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu státního tajemství ve smyslu § 75 odst. 6 tr. zák.
Co je státním tajemstvím, je otázka právní, kterou řešit je povolán soud, nikoliv znalec.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. února 1952.)
Obviněný majitel autodílny přijal návštěvu agenta cizí zpravodajské služby, který k němu přišel s dopisem od jeho známého, o němž obviněný věděl, že uprchl do západní Evropy. Když ho agent žádal o určité špionážní zprávy, sdělil mu některé požadované údaje o dvou průmyslových podnicích v okolí jeho bydliště a jmenoval mu některé osoby z řad funkcionářů lidové zprávy a z bezpečnostní služby. Nechal ho u sebe přespat a přijal od něho odměnu 3000 Kčs.
Státní soud uznal obviněného vinným trestným činem vyzvědačství podle § 86 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obviněného.
Z důvodů:
Odvolatel napadá výrok o vině trestným činem vyzvědačství námitkou, že zprávy, které sdělil agentu cizí zpravodajské služby, nebyly státním tajemstvím, poněvadž o výrobě v podnicích nesdělil nic konkrétního a ostatní skutečnosti byly v místě veřejně známy. Přitom se domáhá znaleckého posudku o tom, že skutečně nešlo o státní tajemství.
Řízení není kusé proto, že nebyli slyšeni znalci o povaze zpráv sdělených obviněným agentu cizí zpravodajské služby. Znalce lze přibrat, aby jednak pozorovali skutečnosti, jejichž seznání předpokládá zvláštní odborné znalosti, jednak aby z takových pozorováni vyvodili znalecké úsudky (posudky), nikoli avšak, aby soudu sdíleli své názory a úsudky o otázkách právních, k jejichž správnému porozumění stačí soudcovské znalosti a zkušenosti. Co je státním tajemstvím, je otázka právní, jejíž řešení přísluší jedině soudu.
Vzhledem na povahu zpráv, o které jde v souzené věci,